◊  Prezentarea Programelor Operationale aferente Fondurilor Structurale 2007-2013

     ◊  Reglementari europene privind contractarea si cheltuirea fondurilor structurale

     ◊  Cadrul legislativ national privind utilizarea fondurilor structurale

     ◊  Documente de planificare multianuala privind utilizarea fondurilor structurale

     ◊  Autoritati competente

     ◊  Tehnici de monitorizare a gestiunii fondurilor structurale - integritate in fonduri structurale

     ◊  Modele de bune practici

◊ Monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale

◊ Training privind monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale in Romania

◊ Membrii retelei de ONG-uri

◊ Materialele rezultate din proiect

◊ Evenimente

◊ Forum

REGLEMENTARI EUROPENE PRIVIND CONTRACTAREA SI CHELTUIREA FONDURILOR STRUCTURALE

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) NR. 1828/2006 din decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 īn care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (format pdf)

REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (format pdf)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1848/2006 AL COMISIEI din 14 decembrie 2006 privind neregulile si recuperarea sumelor acordate pe nedrept īn cadrul finantarii politicii agricole comune si organizarea unui sistem de informare īn acest domeniu, si de abrogare a Regulamentului (CEE) Nr. 595/91 al Consiliului (format pdf)

REGULATION (EC) No 1080/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999 (format pdf.engl.)

        Proiect realizat de Transparency International Romania
        Acest site web nu reprezinta īn mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Īntreaga raspundere asupra corectitudinii
        si coerentei informatiilor prezentate revine Transparency International Romania.
        Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana īn Romānia, cāt si pentru informatii detaliate
        privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul Centrului de Informare al Comisiei Europene
        īn Romānia www.infoeuropa.ro
        Pentru eventuale sesizari legate de proiectele PHARE, contactati cfcu.PHARE@mfinante.ro

TI Romania