◊  Prezentarea Programelor Operationale aferente Fondurilor Structurale 2007-2013

     ◊  Reglementari europene privind contractarea si cheltuirea fondurilor structurale

     ◊  Cadrul legislativ national privind utilizarea fondurilor comunitare

     ◊  Documente de planificare multianuala privind utilizarea fondurilor structurale

     ◊  Autoritati competente

     ◊  Tehnici de monitorizare a gestiunii fondurilor structurale - integritate in fonduri structurale

     ◊  Modele de bune practici

◊ Monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale

◊ Training privind monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale in Romania

◊ Membrii retelei de ONG-uri

◊ Materialele rezultate din proiect

◊ Evenimente

◊ Forum

PREZENTAREA FONDURILOR ECONOMICE PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA

Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană care au ca obiectiv implementarea priorităţilor sectoriale şi/sau regionale cuprinse īn Planul Naţional de Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de Sprijin Comunitar.

1. Programul Operaţional de Transport (POT)

Obiectivul general al POT este promovarea unui system de transport īn Romānia, care să faciliteze circulaţia rapidă şi eficientă, īn condiţii de siguranţă şi la standarde europene, a persoanelor şi bunurilor, la nivel naţional şi internaţional.

2. Programul Operaţional de Mediu

Obiectivul global al Programului Operaţional pentru Mediu este de a īmbunătăţi standardele de viaţă şi calitatea mediului punāndu-se accent īn special pe respectarea acquis-ului comunitar privind mediul, POS Mediu urmăreşte reducerea decalajului dintre Uniunea Europeană şi Romānia īn ceea ce priveşte respectarea standardelor de mediu, luānd īn considerare două scopuri pe termen lung:

  • Asigurarea accesului general la utilităţile publice de bază;

  • Īmbunătăţirea calităţii mediului.

3. Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii economice” (POS CCE) este de a īmbunătăţii productivitatea companiilor romāneşti şi de a reducere decalajul faţă de nivelul mediu al productivităţii īn UE. Ţinta este o creştere anuală medie a PIB pe persoană angajată de aproximativ 5,5%. Īn acest fel, pānă īn 2015, Romānia va putea atinge 55% din productivitatea medie UE.

4. Programul Operaţional Regional

Scopul POR este de a accelera creşterea economică a Regiunilor rămase īn urmă. Obiectivul poate fi atins doar printr-o coordonare strānsă cu acţiunile prevăzute pentru celelalte programe operaţionale. POR va acorda prioritate regiunilor rămase īn urmă, folosind resurse regionale şi locale. Principalul mijloc de sprijinire a Regiunilor este finanţarea diferenţiată, asfel īncāt Regiunile rămase īn urmă să primească proporţional mai multe fonduri decāt cele dezvoltate.

5. Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivele strategice ale POS DRU sprijină īndeplinirea obiectivelor comune la nivel European, īn ceea ce priveşte participarea sporită pe piaţa muncii a unei forţe de muncă īnalt calificate şi adaptabile, īmbunătăţirea sistemului educaţional şi creşterea adaptabilităţii acestuia la cererea pieţei muncii, promovarea educaţiei pe tot parcursul vieţii, creşterea adapabilităţii angajaţilor şi a īntreprinderilor, asigurarea calificărilor şi cunoştinţelor necesare integrării şi mobilităţii pe piaţa muncii şi facilitarea dezvoltării economice. PO urmăreşte promovarea şi dezvoltarea tuturor formelor de economie socială ca şi modalitate de asigurare a incluziunii sociale a personalelor care aparţin grupurilor vulnerabile, minorităţilor etnice sau populaţiei Rroma.

6. Programul Operaţional pentru dezvoltarea capacităţii administrative

Obiectivul specific al acestui Program Operaţional este acela de a contribui la īmbunătăţirea performanţei administraţiei publice din anumite sectoare care au un impact direct asupra coeziunii economice şi sociale din Romānia. Scopul programului operaţional este de a īmbunătăţi funcţiile de management īn administraţia publică.

7. Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică

Obiectivul Programului operaţional pentru asistenţă tehnică la nivel naţional este de a asigura sprijin pentru coordonarea şi implementarea instrumentelor structurale īn Romānia.

Tabelul alăturat conţine lista Programelor Operaţionale, Autorităţle de Management, Organismele Intermediare corespunzătoare precum şi fondul alocat pentru PO respectiv. Suma totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate Romāniei este de 17,264 miliarde Euro, din care 11,115 miliarde vor fi alocate pentru FS īn cadrul obiectivului Convergenţă.

Program Operaţional

Autoritate de Management

Organism Intermediar

Fondul alocat

PO pentru Creşterea Competitivităţii economice

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Agenţia Naţională pentru Īntreprinderi Mici şi Mijlocii,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţie, Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Autoritatea Naţională pentru Turism

FEDR

Programul Operaţional pentru Transport

Ministerul Transporturilor

 

FEDR, FC

Programul Operaţional pentru Mediu

Ministerul Mediului şi Apelor

Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului (8)

FEDR, FC

Programul Operaţional Regional

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Agenţiile de Dezvoltare Regionala (8), MIMMCTPL

FEDR

Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Egalităţii de Şanse

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

FSE

Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 

FSE

Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică

Ministerul Economiei şi Finaţelor

 

FEDR

 

<

        Proiect realizat de Transparency International Romania
        Acest site web nu reprezinta īn mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Īntreaga raspundere asupra corectitudinii
        si coerentei informatiilor prezentate revine Transparency International Romania.
        Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana īn Romānia, cāt si pentru informatii detaliate
        privind aderarea Romāniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul Centrului de Informare al Comisiei Europene
        īn Romānia www.infoeuropa.ro
        Pentru eventuale sesizari legate de proiectele PHARE, contactati cfcu.PHARE@mfinante.ro

TI Romania