◊  Prezentarea Programelor Operationale aferente Fondurilor Structurale 2007-2013

     ◊  Reglementari europene privind contractarea si cheltuirea fondurilor structurale

     ◊  Cadrul legislativ national privind utilizarea fondurilor comunitare

     ◊  Documente de planificare multianuala privind utilizarea fondurilor structurale

     ◊  Autoritati competente

     ◊  Tehnici de monitorizare a gestiunii fondurilor structurale - integritate in fonduri structurale

     ◊  Modele de bune practici

◊ Monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale

◊ Training privind monitorizarea integritatii gestiunii fondurilor structurale in Romania

◊ Membrii retelei de ONG-uri

◊ Materialele rezultate din proiect

◊ Evenimente

◊ Forum

Dezbaterea publica privind „Integritatea gestionarii fondurilor structurale”

Transparency International Romania a organizat pe data de 18 septembrie 2008, dezbaterea publica „Integritatea gestionarii fondurilor structurale”, în cadrul careia au fost analizate rezultatele obtinute în cadrul monitorizarii pilot, derulate în perioada mai-august 2008, în cele opt Regiuni de Dezvoltare. Dezbaterea publica a fost organizata în contextul finalizarii proiectului PHARE Societatea Civila 2005 Crearea unei retele nationale de ONG-uri cu scopul monitorizarii integritatii utilizarii fondurilor structurale în România.

Scopul acestei dezbateri a fost de a identifica principalele vulnerabilitati ale sistemului actual de utilizare a fondurilor structurale, dar si a solutiilor de buna practica existente. Rezultatele dezbaterii publice au servit la fundamentarea propunerii de politica publica si de strategie în vederea asigurarii integritatii folosirii fondurilor structurale în România.

Dezbaterea publica a urmarit asigurarea unui cadru de implementare la îndemâna tuturor si a unei platforme de cooperare între ONG-uri, beneficiarii fondurilor comunitare, Autoritati de Management si Organisme Intermediare, pornind de la vulnerabilitatile identificate în perioada de monitorizare, precum si de la perspectivele autoritatilor care gestioneaza fondurile structurale.
Concluziile dezbaterii publice au subliniat stadiul incipient în care se afla cea mai mare parte a Programelor Operationale, în ceea ce priveste lansarea axelor prioritare. Procesul de monitorizare a oferit o imagine generala legata de nivelul de pregatire al autoritatilor la nivel local si central în procesul de administrare a fondurilor structurale. Materialele care au constituit suportul discutiei publice, sunt:

Raportul de Monitorizare a gestiunii Fondurilor Structurale în România, care cuprinde concluziile monitorizarii la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare
Propunere de politici publice si strategii în vederea cresterii integritatii folosirii fondurilor structurale în România, ce contine un set de masuri si recomandari de remediere a vulnerabilitatilor identificate în perioada monitorizarii.

La eveniment au participat reprezentanti ai autoritatilor cu rol de management si coordonare a Programelor Operationale, ai autoritatilor publice locale în calitate de beneficiari ai acestor finantari, precum si ai societatii civile implicate în monitorizarea si promovarea integritatii utilizarii fondurilor structurale.

Conferinta de presa

O noua provocare pentru România, integritatea în administrarea fondurilor structurale

Transparency International România a lansat pe data de 29 septembrie 2008 în cadrul unei Conferinte de Presa, Raportul de Monitorizare a gestiunii fondurilor structurale în România si Ghidul de Integritate în executia contractelor derulate cu fonduri europene. Conferinta de presa a încheiat proiectul Crearea unei retele nationale d ONG-uri cu scopul monitorizarii utilizarii integritatii fondurilor structurale în România, finantat prin PHARE Societatea Civila 2005.

În cadrul conferintei de presa, au fost prezentate concluziile monitorizarii efectuate de catre reteaua de monitori în intervalul mai 2008 – august 2008. Raportul de Monitorizare a fost realizat pe baza unei cercetari derulate la nivelul celor 8 Regiuni de dezvoltare. Concluziile raportului vizeaza stadiul de pregatire al autoritatilor la nivel central si local, în gestionarea în conditii de integritate si transparenta a fondurilor structurale. Dat fiind nivelul scazut de accesare a fondurilor structurale în primul an de la aderare, o prima evaluare a stadiului de pregatire a autoritatilor locale în implementarea efectiva a acestor fonduri, fiind relativ prematura. Concluziile generale vizeaza asadar eforturile aproape inexistente ale autoritatilor locale în calitate de beneficiari, în a pune la dispozitii informatii legate de proiectele de dezvoltare ale comunitatilor lor, procedurile birocratice complexe, procesul închis în care se desfasoara evaluarea si selectia proiectelor si nerespectarea principiului parteneriatului.

Ghidul de Integritate în executia contractelor derulate cu fonduri europene a fost elaborat ca raspuns la nevoile identificate prin Raportul de monitorizare si abordeaza importanta fondurilor structurale si de coeziune pentru dezvoltarea socio-economica a României, subliniind, în acest context, necesitatea asigurarii unei gestionari corecte si eficiente - atât din perspectiva autoritatilor publice care coordoneaza administrarea acestor resurse financiare, cât si din perspectiva beneficiarilor propriu-zisi ai acestor fonduri.
În cadrul evenimentului, au participat 13 jurnalisti si coordonatorii locali din cadrul proiectului, care au punctat concluziile specifice pe regiunile de dezvoltare monitorizate.

<

        Proiect realizat de Transparency International Romania
        Acest site web nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii
        si coerentei informatiilor prezentate revine Transparency International Romania.
        Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana în România, cât si pentru informatii detaliate
        privind aderarea României la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul Centrului de Informare al Comisiei Europene
        în România www.infoeuropa.ro
        Pentru eventuale sesizari legate de proiectele PHARE, contactati cfcu.PHARE@mfinante.ro

TI Romania